افغانستان بی اعتبارترین پاسپورت را دارد
افغانستان بی اعتبارترین پاسپورت را دارد

پاسپورت افغانستان بار دیگر در رده‌بندی میان حدود 200 کشور، بی اعتبارترین پاسپورت جهان نامیده شد.

پاسپورت افغانستان بار دیگر در رده‌بندی میان حدود ۲۰۰ کشور، بی اعتبارترین پاسپورت جهان نامیده شد.

پاسپورت افغانستان بار دیگر در رده‌بندی میان ۱۹۹ کشور جهان نظر به اعتبار، در جایگاه آخر قرار گرفت.

در حالی که پاسپورت جاپان نسبت به همه کشورها؛ معتبرترین پاسپورت دنیا شناخته شد.

بر اساس اطلاعات سایت پاسپورت ایندکس، با پاسپورت افغانستان فقط به چهار کشور می‌توان بدون دریافت ویزا سفر کرد.

دارندگان این پاسپورت همچنین می‌توانند در ۲۴ کشور هنگام ورود ویزا بگیرند اما همچنان برای سفر به ۱۷۰ کشور جهان نیازمند اخذ ویزا از قبل هستند.

معتبرترین پاسپورت جهان نیز به کشور جاپان تعلق دارد.

شهروندان جاپان می‌توانند با این پاسپورت به ۸۲ کشور بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کنند و در بدو ورود به ۳۶ کشور دیگر نیز ویزا بگیرند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24