افزایش قیمت مواد سوختی در هرات و تلاش‌ها برای مهار این چالش

معاون والی هرات در دیدار با اعضای اتحادیه مواد نفتی تاکید بر روی دست گرفتن اقدامات عملی جهت کاهش قیمت‌ مواد سوختی در این ولایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر والی هرات با نشر خبرنامه‌ای از دیدار مولوی شیراحمد عمار مهاجر، معاون والی هرات با شماری از تاجران و اعضای اتحادیه مواد نفتی خبر داده است.

در خبرنامه این اداره آمده که آقای مهاجر از اتحادیه مواد نفتی خواسته تا اقدامات عملی جهت کاهش قیمت مواد سوختی روی دست بگیرد. او گفته در این راستا آماده هرگونه همکاری است.

خبرنامه افزوده که تاجران و اتحادیه مواد نفتی برخی راهکارهای جهت کاهش قیمت مواد سوختی در هرات ارایه کرده و در ضمن چالش‌های ترانسپورتی فراه راه شان را هم در میان گذاشته است.

در متن خبرنامه مقام ولایت هرات آمده که “معاون والی هرات جهت حل مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی این تجار، به ریاست ترانسپورت زمینی این ولایت هدایت لازم داده است.”

قیمت مواد سوختی در هرات با نزدیک شدن زمستان افزایش چشم‌گیری داشته است.

برخی‌ از تاجران و اعضای اتحادیه مواد نفتی این چالش‌ را هم به افزایش قیمت جهانی ربط می‌دهند و هم به مشکلات ترانسپورتی و پولی در افغانستان.

 

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.