از نمره اعلام شده کانکور خود راضی نیستیم و باید دوباره تجدید نظر شود
از نمره اعلام شده کانکور خود راضی نیستیم و باید دوباره تجدید نظر شود

شماری از بانوان در مقابل ساختمان اداره محلی هرات به دلیل کمبود نمرات کانکور شان دست به اعتراض زده و خواهان بازنگری دوباره نمرات خود شدند.

شماری از بانوان در مقابل ساختمان اداره محلی هرات به دلیل کمبود نمرات کانکور شان دست به اعتراض زده و خواهان بازنگری دوباره نمرات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، ملیه یکی از اشتراک کنندگان کانکور سال ۱۳۹۹ می‌گوید: دانش آموزانی که در روز اول امتحان را سپری کردند همه آنان نمرات شان از ۱۷۰ بیشتر نمی‌‌باشند.

این بانوی معترض افزود خودش ۱۶۸ نمره در کانکور سال جاری گرفته و اصلا برایش قابل قبول نیست.

او گفت از یک سال به این طرف بطور شبانه روزی زحمات زیادی را کشیده و چنین انتظار را نداشت که نمره‌اش کم اعلام شود.

در همین حال سعیده، یکی دیگر از دختران معترض می‌‌گوید: از مدت دو سال به این طرف زحمات زیادی را برای بدست آوردن یک نمره خوب در کانکور کشیده است.

وی گفت در دو سال اخیر امتحانات کانکور آزمایشی زیادی را سپری کرده و موفق هم بوده است.

این دانش آموزان معترض در مقابل ساختمان اداره محلی هرات دست به اعتراض زده و خواهان پیگیری این مشکل پیش آمده از طرف والی شدند.

از سویی هم سید عبدالوحید قتالی، والی هرات می‌‌گوید: بعد از صحبت‌‌ها با مسئولان اداره ملی امتحانات کانکور آنها هم دچار شک و تردید شدند.

او گفت مسئولان اداره ملی امتحانات کانکور هم وعده دادند، بازنگری دوباره در مورد نمرات دانش آموزان ناراضی صورت می‌گیرد.

والی هرات گفت باید منتظر باشیم که اداره ملی امتحانات در این باره بعد از بررسی‌ها چی جوابی می‌‌دهد.

هفته گذشته بود که نتایج امتحانات کانکور دانش آموزان اعلام گردید که دوطلبان زیادی از این نتیجه اعلام شده رضایت ندارند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24