ارزش صادرات افغانستان از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد

در حالی که نهادهای بین المللی اقتصاد افغانستان را در آستانه فروپاشی می‌دانند، وزارت صنعت و تجارت کشور می‌گوید که صادارات افغانستان برای اولین بار بیشتر از یک میلیارد دالر شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، نور الدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور در تویتر خود نوشته است که ارزش صادرات افغانستان به یک میلیارد و پنجاه میلیون دالر رسیده‌است.

به گفتۀ وی، این اولین باری است که ارزش صادرات از مرز یک میلیارد دالر عبور می‌کند.

او افزود که تنها در روزهای تحول، صادرات کم شده‌بود؛ ولی اکنون صادرات کشور به حالت عادی برگشته‌است.

بر اساس گزارش وب سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، ارزش صادرات افغانستان در سال مالی 1399 کمتر از 100 میلیون دالر بوده است.

با این حال از دید نهادهای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی کامل است.

قطع کمک‌های خارجی، تحریم‌های مالی و انسداد دارایی‌های ملی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان دانسته می‌شود.

 

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.