ادیب فهیم با عبدالله عبدالله قطع روابط سیاسی کرد

ادیب فهیم فرزند ارشد مارشال محمدقسیم فهیم با داکتر عبدالله عبدالله به دلیل درخواست رتبه مارشالی برای جنرال دوستم، مقاطعه سیاسی کرده است.

ادیب فهیم، داکتر عبدالله را متهم کرده که یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داده است.

آقای فهیم بدون ذکر نام داکتر عبدالله در پیامی نوشته: “یک بزرگ، برادر و‌ دوست گرامی ما لحاظ یک عمر دوستی، وطن‌داری و برادری، و صداقت را نکرد. یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داد. برود خدا نگهدارش!”

با این وجود، گفته می شود که آقای ادیب فهیم پس از آنکه داکتر عبدالله برای جنرال دوستم رتبه مارشالی درخواست کرد، با او مقاطعه سیاسی کرده است.

بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده، داکتر عبدالله در طرح حل اختلافات سیاسی برای جنرال دوستم معاونیت سرقوماندانی اعلای قوای مسلح و رتبه مارشالی کرده است.

این در حالی است که داکتر عبدالله طرح خود را برای حل اختلافات سیاسی به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است.

جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست؛ اما گفته می‌شود که بر بنیاد آن، داکتر عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته و نیز خواستار سهم 50 درصد در کابینه، معینان، روئسا، سفرا و انتخاب والی‌ها شده است.

ارگ ریاست جمهوری نیز گفته که جزئیات این طرح را پس از آنکه نهایی شد با مردم افغانستان شریک خواهد کرد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.