اداره هرات برشنا ساعات قطع برق نواحی مختلف را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه اداره هرات برشنا نوشته شده، این لیست جهت آگاهی شهروندان هرات تهیه شده و در دسترس آنان قرار داده شده است.

طبق این جدول، نواحی مختلف هر کدام روزانه حداقل چهار ساعت قطع برق خواهند داشت.

این اداره از تمامی مردم تقاضا کرده جهت جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

هرات برشنا همچنین یادآور شده که تیم‌های سیار آنان جهت رفع عوارض و تنظیم انرژی در نواحی شهری، مشغول گشت و گذار بوده و بار خطوط توزیعی 20 کیلوولت را کنترل می‌کنند.

جدول زمان بندی قطع برق نواحی هرات را در زیر مشاهده کنید:

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.