اداره اطلاعات و فرهنگ تخریب دیوار قدیم شهر را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالقیوم رحیمی والی هرات به همراه مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت از محل بقایای دیوار قدیم شهر هرات بازدید کردند.

در این بازدید، والی هرات از روند تخریب دیوار قدیم شهر و عدم جلوگیری از آن ابراز تأسف کرده و به اداره اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا مانع خرابی بیشتر آن شود.

او همچنین تأکید کرد که در این ساحه باید زمین‌های غصب شده از غاصبان بازپس‌ گرفته شوند و به حریم تاریخی این بنا تعلق گیرند.

چندین سال است که با افزایش ساخت و سازها، برخی قسمت‌های دیوار قدیم شهر هرات فروریخته و گزارش شده که زمین‌های اطراف آن به تصرف افراد درآمده است.

بسیاری از بناهای دیگر باستانی هرات هم وضعیتی این چنینی دارند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.