ادارات غور متعهد به اطلاع‌رسانی به مردم شدند

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبتی به خبرگزاری وطن24 می‌گوید: “روز گذشته 4 حوت، والی غور در نشستی با مدیران ارتباطات و آگهی عامه ادارات این ولایت به اطلاع رسانی از کارکرد ادارات به مردم تأکید کرده است.”

وی افزود والی غور روی ارزش و اهمیت خبر و قراردادن معلومات به مردم صحبت کرده و همچنان گفته است که در این ولایت مردم از نگاه عدم دسترسی به برق 24 ساعت و فقر اقتصادی کمتر آگاهی حاصل می‌کنند اما باید ادارات برنامه اطلاع رسانی خویش را داشته باشند.

به از نقل از خطیبی، او افزوده که ادارات دولتی خدمت گذاران واقعی مردم اند باید کارکردهای خود را روزانه از طریق دفتر مطبوعاتی به اطلاع عامه برسانند.

از سویی هم به گفته سخنگوی والی غور، مدیران اطلاعات و آگاهی عامه ادارات این ولایت به والی تعهد سپردند که دستآوردها و فعالیت خویش را به اطلاع مردم برسانند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به مردم حق داده تا از کارکردهای ادارات دولتی با خبر باشند اما این قانون بصورت چشمگیر در تمام ولایات کشور نقض می‌شود.
برخی ادارات دولتی به مردم که هیچ حتی به خبرنگاران و رسانه‌ها از دادن اطلاعات سرپیچی می‌کنند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.