ادارات دولتی در زون غرب از همکاری با رسانه‌‌‌ها خود داری می‌کنند
ادارات دولتی در زون غرب از همکاری با رسانه‌‌‌ها خود داری می‌کنند

مسئولان نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌‌‌های آزاد افغانستان در هرات از عدم ارائه اطلاعات توسط ادارات دولتی در زون غرب به شدت انتقاد می‌‌‌کنند.

مسئولان نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌‌‌های آزاد افغانستان در هرات از عدم ارائه اطلاعات توسط ادارات دولتی در زون غرب به شدت انتقاد می‌‌‌کنند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، حامد مؤمن، مسئول نهاد نی در زون غرب می‌‌‌‌گوید: سخنگویان ادارات دولتی در زون غرب به تماس‌‌‌های خبرنگاران پاسخ نمی‌‌‌دهند و از همکاری خود داری می‌‌‌‌کنند.

وی بیان داشت هنگاهی که سخنگویان ادارات دولتی در زون غرب با خبرنگاران صحبت می‌کنند برای خبرنگار خطمش تعیین می‌‌‌کنند.

او افزود این مسئولان برای خبرنگار می‌گویند اگر دست آوردهای شان نشر می‌‌شود حاضر به مصاحبه است اما نباید در مورد چالش و مشکلات صحبت شود.

مسئول نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در زون غرب یادآور شد اول این که مسئولان ادارات دولتی در زون غرب حاضر نیستند که با رسانه‌ها همکاری کنند و اگر اطلاعات هم بدهند، اطلاعات ناقص را در اختیار خبرنگاران قرار می‌‌‌دهند.

آقای مؤمن در ادامه صحبت‌هایش گفت حق دسترسی به اطلاعات نسبت به ماه‌‌‌های گذشته در زون غرب به شدت محدود شده است.

در همین حال سمیه ولیزاده، یکی از بانوان خبرنگار در هرات می‌‌گوید: ادارات دولتی به ویژه بخش‌های امنیتی هنگام یک رویداد حاضر نیستند که با رسانه‌ها همکاری کنند و خبرنگاران از منابع مردمی استفاده می‌کنند.

وی گفت قانون حق دسترسی به اطلاعات واضح ساخته که باید مسئولان ادارات دولتی پاسخگو باشند اما این قانون کمتر در هرات تطبیق می‌شود.

خانم ولیزاده افزود از همه مهمتر بانوان خبرنگار در هرات با مشکلات زیادی مواجه بوده و حتی در بعضی از کنفرانس‌های خبری اجازه ورود برای شان داده نمی‌‌‌شود.

این بانوی خبرنگار در هرات از چالش‌های جدی در برابر زنان خبرنگار به شدت ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه مسئولان در این زمینه شد.

با وجودی که مسئولان حمایت کننده رسانه‌‌ها در کشور تلاش‌های زیادی کرده تا این چالش‌ها برداشته شود اما با گذشت هر روز به این مشکل افزوده می‌‌‌شود.

با ابن همه، مسئولان نهاد نی از محمد رفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه به پاس همکاری با خبرنگاران تقدیر کرد.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24