احمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست صحت عامه افغانستان تعیین شد
احمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست صحت عامه افغانستان تعیین شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با صدور حکمی احمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه گماشته است.

رئیس جمهور افغانستان طی حکمی سرپرست و نامزد وزیر جدید صحت عامه این کشور را معرفی کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با صدور حکمی احمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه گماشته است.

اداره امور ریاست جمهوری، حکم تعیین آقای عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه را (یکشنبه، ۱۱ جوزا) منتشر کرده است.

آقای عثمانی، پس از برکناری فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، به این سمت گماشته شده است.

آقای فیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود برکناری‌اش از مقام وزارت صحت عامه را تایید و از همکارانش در این وزارت سپاسگزاری کرده است.

او افزوده است، که پس از بیش از پنج سال کار به عنوان وزیر صحت عامه، ماموریتش را به پایان رسانده است.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24