اتاق تجارت و مسئولان محلی هرات جلسه برگزار کردند

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات در نشستی با مسئولان اداره ترانسپورت و اعضای انجمن موترداران ولایت هرات در مورد انتقال تانگر‌های گاز مایع از بندر تورغندی الی چمن پاکستان بحث کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن24 – اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده از نشستی با مسئولان اداره ترانسپورت زمینی و اعضای موترداران ولایت هرات خبر داده است.

در این نشست، احمد سعید صدیقی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات هدف از این نشست را تعیین کرایه موتر داران جهت انتقال گاز مایع از بندر تورغندی تا چمن پاکستان بیان کرده است.

گفته شده روند انتقال گاز از بندر تورغندی الی پاکستان پروژه بزرگ ترانزیتی برای هرات می‌باشد.

در این رابطه، سید مسعود سادات، معاون اداره نفت و گاز اتاق و تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در صحبت با خبرگزاری وطن24 گفته که پروژه انتقال گاز مایع از هرات به چمن پاکستان از مدتی به این طرف روی دست گرفته شده است.

او گفت که آغاز این پروژه تاثیرات مثبت اقتصادی را برای مردم افغانستان به بار می‌آورد و در حال حاضر کار مورترهای بزرگ در بندرها نسبت به گذشته چند برابر شده است.

وی تاکید کرد که این روند برای حکومت افغانستان هم به لحاظ تعرفه‌های گمرگی و ترانسپورتی منفعت‌زا است.

در جلسه امروز هم‌چنین در مورد حل مشکلات پارکینک و نوبت دهی انتقال گاز توسط موتر‌های ترانزیتی صحبت شد.

در خبرنامه اتاق تجارت در مورد هزینه انتقال گاز توسط موتر داران برای یک ماه تصمیم اتخاذ شده و بعد از آن در صورت نارضایتی موترداران جلسه و نشستی دوباره برگزار می‌شود.

در مورد قیمت دقیق کرایه‌ها چیزی گفته نشده است.

در همین حال، رئیس ترانسپورت ولایت هرات هم بر افزایش تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران تاکید کرده است.

او عنوان کرد که هر گونه مشکل و چالش در انتقال گاز از بندر تورغندی تا چمن پاکستان وجود داشته باشد از سوی این ریاست رفع و حل می‌شود.

بر باور آگاهان انتقال گاز مایع از بندر تورغندی ولایت هرات به کشور پاکستان پروژه بزرگ تجارتی و ترانزیتی است که تاثیر مثبت در رشد اقتصادی ولایت هرات و کشور دارد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.