آگاهی دهی از قانون برای خبرنگاران و مسئولان ادارات دولتی ضروری است
آگاهی دهی از قانون برای خبرنگاران و مسئولان ادارات دولتی ضروری است

کمیسیون دسترسی به اطلاعات برنامه‌‌‌ای تحت نام "آگاهی دهی از قانون دسترسی به اطلاعات" در هرات با اشتراک خبرنگاران و استادان دانشگاه برگزار کرد.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات برنامه‌‌‌ای تحت نام “آگاهی دهی از قانون دسترسی به اطلاعات” در هرات با اشتراک خبرنگاران و استادان دانشگاه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، نجیبه مرام، معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات در سفرش به هرات می‌گوید: هدف از این برنامه ارائه معلومات در مورد قانون دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران وادارات دولتی بوده تا آنان بیشتر در مورد این قانون بدانند.

وی بیان داشت نظر به ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی مکلف هستند که معلومات پیش گیرانه را نشر کنند.

او گفت قانون دسترسی به اطلاعات از یک سال به این طرف ساخته شده و دارای ۱۷ ماده می‌‌باشد.

خانم مرام گفت این کمیسیون در تلاش است مشکلاتی که میان ادارات دولتی و رسانه‌‌ها در هرات وجود دارد، برطرف کند.

معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات یادآور شد برای حل مشکلات موجود با والی هرات هم در این باره صحبت‌‌های شده است.

از سویی هم همایون نظری، مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در زون غرب می‌‌گوید: دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از ادارات دولتی این ولایت با گذشت هر روز مشکل تر می‌شود و شکایت‌های را هم دریافت کردند.

او گفت بیشتر ادارات دولتی هرات به ویژه اداره گمرک، مستوفیت، امنیت ملی و قول اردوی ۲۰۷ ظفر این چهار اداره از دادن اطلاعات به خبرنگاران خود داری می‌کنند.

مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران زون غرب گفت در آینده نزدیک دفتر ولایتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات در هرات باز خواهد شد.

آقای نظری گفت با گشایش دفتر کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این ولایت، کمیته مصئونیت خبرنگاران در زون غرب هم با این کمیسیون مشترکن کار نموده و اداراتی که حاضر به پاسخگویی نباشد، برخورد می‌کنند.

در همین حال عبدالکریم عظیم، یکی از خبرنگاران در هرات می‌گوید: برگزاری این برنامه برای معلومات خبرنگاران در مورد قانون دسترسی به اطلاعات می‌‌تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.

وی گفت به هر اندازه که معلومات و آگاهی خبرنگاران در مورد قانون دسترسی به اطلاعات بیشتر شود، کار را برای خبرنگاران آسانتر می‌کند.

هرات ولایتی است که مسئولان ادارات دولتی آن کمتر حاضر می‌شوند با خبرنگاران معلومات را شریک سازند.

خبرنگاران این ولایت در بیشتر موقع به دلیل عدم همکاری مسئولان ادارات دولتی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24