آموزگاران سه ماه می‌‌شود معاش نگرفته اند

مسئول اتحادیه معلمان هرات می‌گوید آموزگاران از نگاه اقتصادی به وضعیت بدی قرارداشته و بیش از سه ماه می‌‌شوند که معاش نگرفته‌اند.

محمد صابر مشعل، رئیس اتحادیه معلمان هرات به خبرگزاری وطن24، گفت: هم اکنون در هرات بیشتر از 17 هزار آموزگار وجود دارد که بیش از 9 هزار تن شان خانم‌ها هستند.

وی بیان داشت یگانه راه تهیه مخارج زندگی آموزگاران همین معاش معلمی بود که حالا هم وجود ندارد.

او افزود خیلی از این آموزگاران وسایل خانه‌های شان را برای تأمین زندگی خود فروخته و حتی برای تعداد شان هم همان وسایل منزل باقی نمانده است.

آقای مشعل افزود معاش آموزگاران از “هفت تا 13 هزار و 500 افغانی” بوده و اکنون دیگر هیچ گونه درآمدنی ندارند.

رئیس اتحادیه معلمان هرات تأکید کرد در حال حاضر آموزگاران از نگاه روحی و روانی تحت تأثیر قرار داشته و همه این چالش‌‌‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی می‌‌‌باشد.

به گفته او در گذشته معاش آموزگاران از طریق سیستم “اس مس” که در وزارت مالیه کشور بود پرداخت میشد و این سیستم توسط یک کمپنی کاندایی قرار داد شده بود.

آقای مشعل در ادامه گفت قرار داد این سیستم در “اول اکتبر” سال جاری ختم شد و این سیستم غیرفعال گردید.

مسئول اتحادیه معلمان هرات گفت اکنون دولت امارت اسلامی با این کمپنی در حال گفتگو است تا این کمپنی دوباره قرار داد کند.

در روز معلم هم “مولوی شیراحمد عمار مهاجر” معاون والی هرات گفته بود امارت اسلامی سخت در تلاش است تا معاش آموزگاران را هر چی زودتر پرداخت کند.

آموزگاران در افغانستان با کمترین معاش بیشترین زحمت را می‌‌کشند، پیشتر از این هم آموزگاران خواهان پرداخت هر چی زودتر معاشات خود شده بودند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.