آموزش 160 تن از باغداران انگور در هرات

عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات به خبرگزاری وطن24، می‌گوید: “ریاست زراعت هرات به همکاری برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی GIZ/EU-FARM برای 160 تن از باغداران انگورکار ولسوالی‌های مختلف ورکشاپ آموزشی شاخچه بری، مبارزه تلفیقی با آفات، ساخت لایم سلفر، آبیاری و کود دهی را برگزار کرد.”

وی افزود این آموزش‌ها از یک ماه قبل برای باغداران انگورکار ولسوالی‌های اوبه، پشتون زرغون، گذره، زنده جان و انجیل هرات به اشتراک کارمندان مدیریت‌های خدمات ولسوالی‌های مذکور برگزار گردیده بود.

به گفته او این روند آموزش امروز 14 حوت، در قریه کندور ولسوالی پشتون زرغون هرات پایان یافته است.

رئیس زراعت هرات در ادامه گفت: “این آموزش‌ها همچنان در مراحل برداشت محصول نیز به باغداران مذکور برگزار خواهد شد.”

ولایت هرات در تولید انگور در کشور نسبت به سایر ولایات پیشتاز است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.