آلودگی هوای هرات در زمستان قابل نگرانی نیست

مسئولان در اداره محیط زیست هرات می‌گویند آلودگی هوا در فصل زمستان قابل نگرانی نبوده و باشندگان این ولایت از این موضوع مطئمن باشند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، حامد الهام، مدیر عمومی اطلاعات و آگاهی دهی محیط زیست هرات گفت: برای جلوگیری از آلودگی هوا کمیسیونی تشکیل شده و به طور منظم فعالیت‌های شان را انجام می‌دهد.

وی بیان داشت: برای جلوگیری از آلودکی محیط زیستی با اداره ترافیک هم صحبت شده تا فعالیت موترهایی که کهنه و دود زا می‌باشند، جلوگیری کند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.