آلبوم عکس از جریان کار دیوار گابیونی به طول ۳۰۰ متر در هرات
آلبوم عکس از جریان کار دیوار گابیونی به طول ۳۰۰ متر در هرات

مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند با اعمار این دیوار گابیونی، در حدود ۳۵۵ فامیل در ولسوالی کشک و رباط سنگی از خطرات سیلاب‌ها مصئون می شوند و از خسارات هنگفت مالی و جانی جلوگیری می‌کند.

مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند با اعمار این دیوار گابیونی، در حدود ۳۵۵ فامیل در ولسوالی کشک و رباط سنگی از خطرات سیلاب‌ها مصئون می شوند و از خسارات هنگفت مالی و جانی جلوگیری می‌کند.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24