آغاز مذاکرات امارت اسلامی افغانستان با آمریکا در بسته خبری 6 قوس