آغاز جنگ تروریستان بر علیه استادان و دانش آموزان در هرات

پولیس می‌گوید مقداری مواد منفجره را از مکتبی شناخته شده در شهر هرات کشف و خنثی کرده است.

این حرف را در ابتدا جنرال امین‌الله امرخیل، فرمانده پولیس هرات بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، او به صورت کوتاه به این اشاره کرد که در “لیسه فتح” شهر هرات مقداری مواد منفجره شناسایی و خنثی شده است.

این مرکز آموزشی، دولتی است و در ناحیه یازدهم شهر هرات موقعیت دارد.

اما در ادامه سخنگوی این ارگان شرح بیشتری داد.

عبدالاحد ولی زاده می‌گوید: “مقداری مواد انفجاری که از سوی دشمنان صلح و مردم افغانستان غرض آماج قرار دادن متعلمین و استادان مکتب لیسه ذکور “فتح” مربوط ناحیه یازدهم شهر هرات جابجا گردیده بود، از سوی پرسونل کشفی و امنی حوزه یازدهم امنیتی کشف و توسط تیم انجینیری قوماندانی امنیه هرات خنثی شد.”

این خبر به نوع خود بی‌سابقه است.

به این لحاظ که این آغاز موجی جدید از حملات تروریستی بالای استادان و دانش آموزان قلمداد می‌شود.

با وجود اینکه در ماه‌های اخیر در هرات انفجارهای مختلف رخ داده اما هیچکدام بر مراکز آموزشی و پرورشی نبوده است.

مشخص نشده که این کار از سوی چه گروه یا حلقه‌ای سازمان دهی شده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.