امروز : پنج شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵

Logo moharram 2

خیمۀ جنگی طالبان بر تولک و شهرک غور

طالبان یک بار دیگر بالای ولسوالی‌های تولک و شهرک ولایت غور خیمۀ جنگ زده و قصد حمله بر نیروهای امنیتی را دارند.
خیمۀ جنگی طالبان بر تولک و شهرک غور
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ - ۱۰:۴۸ |
کد خبر : ۶۹۷۰ |
امنیتی

طالبان یک بار دیگر بالای ولسوالی‌های تولک و شهرک ولایت غور خیمۀ جنگ زده و قصد حمله بر نیروهای امنیتی را دارند.
به گزارش وطن24، طالبان از یک هفته به این طرف قصد تصرف ولسوالی‌ها را دارند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفته که طالبان یک بار دیگر تجمع شان را بر روی پاسگاه‌های دو ولسوالی شهرک و تولک آغاز کردند.
او می‌گوید که هر از گاهی نبرد بین نیروهای امنیتی و طالبان در آن بخش‌ها آغاز می‌شود اما آمار دقیقی از تلفات دو طرف در دست ندارد.
وی دلیل این حضور طالبان بر شاهراه‌های منتهی به تولک و شهرک را همسایه‌گی با دیگر ولایات و راهبردی بودن آن دو ولسوالی عنوان کرده است.
بنا بر گفته‌های آقای خطیبی نیروهای امنیتی هم در بخش‌های مختلف آن ولسوالی‌ها حضور داشته و به طالبان اجازۀ تحرک نخواهند داد.
نیروهای ارتش و خیزش‌های مردمی هم در کنار پلیس ملی و محلی در آن بخش حضور داشته و در حال نبرد هستند.
طالبان در این رابطه چیزی نگفتند.
طالبان قصد دارند با تصرف پاسگاه‌های این ولسوالی قدرت شان در دو ولسوالی یادشده را بیشتر کنند.

telegram

3

D Do new

6