سه شنبه, 03 دلو 1396

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه سابق کشورمان، در ششمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات روایتی از تلاش همراه با تهدید و زور آمریکا می‌کند که سعی شده بود تا جنایت جنگی این کشور در روستای عزیزآباد شیندند ولایت هرات در سال 1387 کتمان باقی بماند.