چهارشنبه, 31 اسد 1397
شناسه خبر:5795

کارخانه‌های تولید مواد مخدر تنور جنگ فراه را داغ کرده‌اند

  • انداز قلم
گزارش ویژه

وجود کارخانه‌های تولید مواد مخدر و عواید به دست آمده از آن، بخش مهمی از مخارج جنگ در فراه را تامین می‌کنند.

وجود کارخانه‌های تولید مواد مخدر و عواید به دست آمده از آن، بخش مهمی از مخارج جنگ در فراه را تامین می‌کنند.

این کارخانه‌ها توسط طالبان ایجاد شده‌اند و عواید حاصل از آن، مستقیم به خزانه این گروه ریخته می‌شود.

شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه به وطن24 گفت: وجود کارخانه‌های تولید مواد مخدر به یکی از چشمه‌های مهم عایداتی برای مخالفان مسلح دولت تبدیل شده و این گروه بیشتر مصارف جنگ را از آن تامین می‌کنند.

طالبان خود در کشت مواد مخدر هم دست دارند و امسال نسبت به دیگر سال‌ها به پیمانه وسیعی تریاک کشت کردند.

پس از برداشت تریاک، این محصول در کارخانه‌های تولیدی مواد مخدر طالبان به چند نوع مواد دیگر تبدیل شده و به بازارهای سیاه داخل و خارج از کشور فرستاده می‌شوند.

معاون شورای ولایتی فراه می‌گوید که بیشتر کارخانه‌های مواد مخدر در ولسوالی بکواه وجود دارند و در ولسوالی‌های خاک سفید و گلستان هم ایجاد شده‌اند.

آقای نعیمی بیان داشت که یکی از راه‌های مهار حملات طالبان، از بین بردن چشمه‌های عایداتی این گروه است که کارخانه‌های تولید مواد مخدر از جمله یکی از آنها است.

وی حملات هوایی را در این راستا بسیار موثر عنوان کرده است.

اداره محلی فراه هم با پذیرش این که طالبان از طریق کارخانه‌های تولید مواد مخدر بخش قابل توجهی از مصارف جنگ را تامین می‌کنند، از برنامه‌های روی دست برای از بین بردن این منبع درآمدی مخالفان مسلح خبر داد.

ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که از بین بردن کارخانه‌های مواد مخدر در این ولایت جزء برنامه‌های دولتی است.

او ادامه داد: در صورتی که نیروهای امنیتی محل دقیق این کارخانه‌ها را دریابند، آنها را از طریق هوا هدف قرار خواهند داد.

امسال در چند مورد، نیروهای هوایی کارخانه‌های مواد مخدر طالبان را هدف قرار داده و آنها را از بین بردند.

آقای مهری گفت که گرچند محل دقیق این کارخانه‌ها در حال حاضر برای دولت مشخص نیست اما احتمالاتی وجود دارد که بیشتر آنها در ولسوالی خاک سفید و پس از آن ولسوالی گلستان وجود داشته باشند.

سخنگوی والی فراه با توجه به آنکه کشت و قاچاق مواد مخدر و تولید آن در کارخانه‌ها را منبع تجهیز و اکمالات طالبان یاد کرد، بیان داشت که اگر بتوان با این چالش به گونه جدی مقابله کرد، مخالفان مسلح دولت دیگر نمی‌توانند نبرد کنند.

گفتنی است که حملات چند ماه اخیر طالبان در فراه افزایش یافته و یکی از علت‌های آن دسترسی به عواید حاصل از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر بوده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها