جمعه, 29 سرطان 1397
شناسه خبر:5654

در هر 60 روز طالبان 2 میلیون پول برق هرات را به جیب می‌زنند

  • انداز قلم
گزارش ویژه

اسنادی که به خبرگزاری وطن24 رسیده در هر دوره میترخوانی ریاست هرات برشنا، هزینه‌ای میان یک و نیم تا دو میلیون افغانی به جیب طالبان چند ولسوالی هرات می‌رود.

اسنادی که به خبرگزاری وطن24 رسیده در هر دوره میترخوانی ریاست هرات برشنا، هزینه‌ای میان یک و نیم تا دو میلیون افغانی به جیب طالبان چند ولسوالی هرات می‌رود.


کُشک رباط سنگی و گلران دو ولسوالی‌ای که به گونه آزادانه به عوض ماموران شرکت هرات برشنا، افراد طالبان از مردم، پول صرفیه‌های برق را می‌گیرند.
در گفتگوی اختصاصی با سرپرست ریاست حوزه هرات برشنا، وی تایید می‌کند که این باج‌گیری‌ها بطور آشکار در برخی ولسوالی‌های هرات ادامه دارد.
وحید احمد کامرانی می‌گوید: در دو ولسوالی ولایت هرات این موضوع بیشتر وجود دارد و با نفوذی که افراد گروه طالبان بر آن مناطق دارند، از این بابت اخاذی می‌کنند.
17 روستا از ولسوالی کُشک رباط سنگی و سه روستا از ولسوالی گُلران، مناطقی اند که طالبان هزینه برق را از باشنده‌گان آن روستاها می‌گیرند.
این 20 روستا، رقمی نزدیک به دوهزار مشترک برق را شامل می‌شوند که در هر دوره میترخوانی هزینه آن نزدیک به دو میلیون افغانی توسط اعضای گروه طالبان اخذ می‌شود.
گروه طالبان در دو ولسوالی کُشک رباط سنگی و گُلران، قبض برق بخصوص خود را به چاپ رسانیده اند و مردم از آن طریق، مبلغ مصرف شده برق خویش را به طالبان می‌پردازند.
سرپرست ریاست حوزه هرات برشنا می‌افزاید: "متاسفانه غیر از سه چهار قریه از رباط سنگی که اجازه میترخوانی می‌دهند و بِل برای‌شان چاپ می‌شود، باقی‌مانده به شمول ولسوالی گُلران اجازه میترخوانی نمی‌دهند."
کامرانی بیان می‌کند که تا اکنون هیچ راه حلی برای این موضوع سنجیده نشده است.
با این حال، مقام‌های حکومت محلی در هرات از نشستی با بزرگان این ولسوالی‌‌ها سخن می‌زنند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید: "بخاطر جلوگیری از ضایعات عواید برق سنجیدیم و اقداماتی را روی دست گرفتیم و هدایت مقام ولایت به مسؤولان ذیربط ولسوالی‌ها به خاطر جمع‌‌آوری عواید، داده شده و با همکاری بزرگان ولسوالی‌ها این موضوع حل خواهد شد، در نشستی که در رابطه به این موضوع با موی سپیدان قریه‌های ولسوالی‌ گُلران و کُشک رباط سنگی صورت گرفته، مردم متعهد شدند تا رسماً در قسمت جمع‌آوری عواید همکاری می‌کنند و ما این مسئله را به فال نیک می‌گیریم."
این موضوع در حالی جریان دارد که مقام‌ها در شرکت حوزه هرات برشنا از چندین مرحله اقدام برای قطع نمودن برق مناطق تحت نفوذ طالبان سخن می‌زنند اما آنان می‌گویند که از سوی افراد طالبان برای‌شان هشدار رسیده اگر این کار صورت بگیرد، دست به تخریب پایه‌های برق خواهند زد.
در حال حاضر برق هرات از دو کشور ایران و ترکمنستان خریداری شده و منبع سومی نیز وجود دارد که بند سلما می‌باشد و قسمتی از انرژی برق ولایت هرات توسط آن گرفته می‌شود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد