جمعه, 29 سرطان 1397
شناسه خبر:5648

شکایت انجمن کلینیک‌‌های خصوصی هرات از بلند بودن هزینه برق

  • انداز قلم
گزارش ویژه

هزینه‌ی برق درمانگاه‌های خصوصی، موضوعی که شکایت مسئولان انجمن کلنیک‌های خصوصی ولایت هرات را برانگیخته است.

هزینه‌ی برق درمانگاه‌های خصوصی، موضوعی که شکایت مسئولان انجمن کلنیک‌های خصوصی ولایت هرات را برانگیخته است.

آنان می‌گویند که هیچ نوع تخفیفی در رابطه با هزینه برق درمانگاه‌های خصوصی هرات در نظر گرفته نشده و آنچه را ماهانه می‌پردازند هزینه‌ی سرسام‌آور و گزافی می‌باشد.

محمد زبیر ارشد، رییس انجمن کلینیک‌های خصوصی ولایت هرات می‌گوید: هزینه فعلی که از آنان گرفته می‌شود شکل تجاری را دارد.

آقای ارشد در ادامه می‌افزاید: "تمام خدمات ما در بخش کلینیک‌‍‌های خصوصی با وسایل و تکنالوژی روز است که همراه با برق استفاده می‌شود، است اما هزینه برق برای ما بسیار گزاف تمام می‌شود و هر کیلوات برق، 12 و نیم افغانی گرفته می‌گردد."

وی می‌گوید: برای اینکه سرمایه‌گذاران بخش درمانی نیز تمایل بیشتری در این زمینه داشته باشند باید از سوی دولت امتیازاتی درنظر گرفته شود.

رئیس انجمن کلینیک‌های خصوصی ولایت هرات بیان می‌کند: "همانند بخش صنعت که امتیازی در قسمت هزینه برای آنان تعیین شده است، در بخش صحت هم مشخص شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش صحت مشتاق باشند."

با این حال، مسئولان شرکت هرات برشنا می‌گویند هزینه مشخص شده برای کلینک‌‌های خصوصی بر اساس سیاست ریاست عمومی شرکت برشنا می‌باشد.

وحید احمد کامرانی، سرپرست شرکت هرات برشنا می‌گوید: "کلینیک‌های خصوصی مانند سایر موسسات، انجوها و اداره‌های تجارتی مطابق به پالیسی شرکت برشنا، هر کیلوات برق 12 و نیم افغانی محسابه ‌می‌شود، کلینیک‌های خصوصی از لحاظ ساختاری شکل تجارتی را دارد و در نورم‌های تعیین شده فروش برق وقتی که نام "خصوصی" روی یک نهاد یا یک مکان می‌آید ایجاب می‌کند تا مانند سایر موسسات و متشبثین خصوصی هزینه تعیین می‌شود، بنا بر این ما مکلف هستیم تا ما پالیسی شرکت برشنا را آنچه که هست و منظور شده، آن را تطبیق بسازیم."

سرپرست هرات برشنا می‌گوید که تغییر هزینه برق برای کلینیک‌های خصوصی در توان صلاحیت‌های شرکت هرات برشنا نمی‌باشد.

آقای کامرانی اظهار می‌دارد: این صلاحیت در اخیتار و توان برد "بورد برشنا" است.

وزارت‌های انرژی و آب، مالیه، اقتصاد و شهرسازی؛ چهار وزارتی اند که شامل بورد شرکت برشنا بوده و می‌توانند در قسمت کاهش یا افزایش هزینه قیمت برق موسسات خصوصی تصمیم‌گیری نمایند.

وی می‌گوید: "این قیمت برق از مکان‌های تجاری از اصل قیمت بر اساس فرمول خاص خود تعیین می‌شود و جزئیات آن فرمول عبارتند از قیمت برقی که خریداری می‌شود از کشورهای همسایه، استهلاک‌ها، مالیات، مصارف اداری، معاش کارمندان و 15 درصد جهت موضعات انکشافی و حفظ و مراقبت."

گروه بندی تعیین شده اخذ پول برق از بخش‌های مختلف قرار ذیل اند: تجارتی، صنعتی و رهایشی.

برای شرکت‌ها و یا هر نهاد تجارتی هر کیلووات برق 12 و نیم افغانی، شرکت‌های صنعتی شش افغانی و 75 پول و برای ساختمان‌های رهایشی هر کیلوات برق پنج افغانی تعیین گردیده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد