دوشنبه, 02 دلو 1396

بازاهای پُر رونقی زیر نام "چهار شنبه بازار و جمعه بازار" در هر شهر و ولسوالی برای خرید و فروش هر نوع جنس از قبیل خوراک، پوشاک و دیگر مواد فعالیت دارند اما این قضیه در رابطه با چند ولسوالی بزرگ ولایت فراه متفاوت است.