چهارشنبه, 31 اسد 1397

جودا و اکبر،کریش، کارادایی و ماهر، پولاد عَلَم‌دار و دیگر شخصیت‌ها و واژه‌هایی از این دست و تصاویری از بازیگران فیلم و سریال‌های تُرکی و هندیَ چاپ شده بر روی خریطه‌های مواد غذایی؛ کالاهای مصرفی و کارت پُست‌ها، مواردی اند که آهسته آهسته به یک موضوع ساده در میان جامعه بدل شده و شاهد رایج شدن روز افزون آن هستیم.

آخرین اخبار بخش ها