دوشنبه, 29 اسد 1397

در فاصله نَه‌چندان دور از نقطه مرکزی شهر هرات، ساکنان‌ ولسوالی کرُخ این ولایت از نبود برق، شاکی بوده و آن را چالش بزرگی در برابر پیش‌رفت‌های کارَ روزمره خود می‌دانند.

حضور داکتران خارجی در کلینیک‌های خصوصی هرات و موثق بودن اسناد تخصصی پزشکی آنان، موضوعی‌ست که شماری از شهروندان هرات در رابطه به آن پرسش‌های را مطرح ساخته و نحوه کارکرد تعدادی از آنان را رضایت‌بخش نمی‌دانند.

آخرین اخبار بخش ها