دوشنبه, 03 ثور 1397

در فاصله نَه‌چندان دور از نقطه مرکزی شهر هرات، ساکنان‌ ولسوالی کرُخ این ولایت از نبود برق، شاکی بوده و آن را چالش بزرگی در برابر پیش‌رفت‌های کارَ روزمره خود می‌دانند.