دوشنبه, 29 اسد 1397

چند روز پیش جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل نظامی به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود: "داعشیان توسط هواپیماهای غربی به میدان هوایی شیندند هرات انتقال و از آن‌جا به سایر مناطق افغانستان جابجا می‌شوند."

آخرین اخبار بخش ها