جمعه, 01 سرطان 1397

زباله‌های طبی یکی از عوامل به وجود آمدن بسیاری از بیماری‌های خطرناک و ویروسی بوده که در صورت پخش این زباله‌ها در سطح شهر و محیط زندگی انسان‌ها، ضررهای جبران ناپذیری را برای او به همراه خواهد داشت.