شنبه, 05 جوزا 1397

شورای ولایتی بادغیس در گزارشی مفصل از خشکسالی‌های امسال این ولایت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این بحران گریبان‌گیر بیش از 76 درصد مردم در مرکز و ولسوالی‌ها خواهد بود.

منابع مختلفی در ولایت بادغیس حکایت از حلقه‌ای مافیایی داشتند که در هیئت رهبری قبلی مقام ولایت این منطقه از کشور فعالیت می‌کردند.

آخرین اخبار بخش ها