سه شنبه, 02 جوزا 1396

خبرگزاری وطن24 با عمر 5 ساله خود توانست که در فستیوال بهترین‌های رسانه‌ای انستیتوت مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای افغانستان به عنوان بهترین وبسایت خبری هرات و غرب کشور شناخته شود.

یافته‌های اعضای جامعه مدنی در فراه نشان می‌دهد بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های زراعتی که به برخی از ولسوالی‌های نا امن فراه اختصاص داده می‌شوند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.