شنبه, 30 سرطان 1397
شناسه خبر:7285

‌هشدار شرکت هرات برشنا به مقروضین برق مصرفی

  • انداز قلم
اجتماعی

ریاست شرکت هرات برشنا به آن کسانی که پول بیل‌های برقشان را نپرداخته‌اند هشدار می‌دهد که هر چه زودتر پول مصرف برق شان را تحویل نمایند.

ریاست شرکت هرات برشنا به آن کسانی که پول بیل‌های برقشان را نپرداخته‌اند هشدار می‌دهد که هر چه زودتر پول مصرف برق شان را تحویل نمایند.

این هشدار به کسانی داده شده که دو دوره پول صرفیه برقشان را تحویل نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه شرکت هرات برشنا آمده است که شهروندان هرات تا تاریخ 2/4/1397 یعنی روز شنبه هفته آینده فرصت دارند که پول برق مصرفی خود را تحویل کنند.

در خبرنامه هشدار داده شده است که در صورت تحویل نکردن پول برق مصرفی، کارمندان این ریاست اقدام به قطع کردن برق آنان خواهند کرد.

این گفته ها در صورتی بیان می‌شود که طاهرعارف، به تازگی به عنوان رئیس شرک هرات برشنا تعیین شده است.

اما مقروضین برق تنها شهروندان عادی نیستند بلکه بیشترین بدهکاران به این اداره، اداره‌های دولتی هستند.

بنابر گزارش‌ها، اداره‌های دولتی میلیون‌ها افغانی به شرکت هرات برشنا بده‌کار‌ند.

از سویی هم جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید: علت تاخیر در پرداخت پول برق از ادارات محلی به شرکت برشنا، نرسیدن پولی است که از مرکز کشور خواسته شده.

آقای فرهاد بیان می‌کند، در صورتی که این پول از مرکز به دستشان قرار بگیرد تمام اداراتی که بده‌کار هستند مقروضیت‌هایشان را به شرکت هرات برشنا خواهند پرداخت.

چندی پیش مسئولان در شرکت هرات برشنا گفته بودند که اداره دولتی و مردم شماری از ولسوالیهای هرات، میلیون ها افغانی به این اداره بده کار هستند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد