دوشنبه, 31 ثور 1397
شناسه خبر:3906

برپایی نخستین نشست مصئونیت خبرنگاران در هرات

  • انداز قلم
اجتماعی

بر اساس فرمان ریاست جمهوری، وزارت امور داخله و شورای نظامی هرات، کمیتۀ مصئونیت و امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران در فرماندهی پلیس هرات ایجاد شده‌است.

بر اساس فرمان ریاست جمهوری، وزارت امور داخله و شورای نظامی هرات، کمیتۀ مصئونیت و امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران در فرماندهی پلیس هرات ایجاد شده‌است.
عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات گفته که این کمیته نخستین جلسه‌اش را امروز آغاز کرده‌است.
او می‌گوید در این نشست فیصله شده تا تمامی مراکز فعالیت خبرنگاران تحت پوشش امنیتی و استخباراتی قرار گیرد.
به گفته آقای احمدی همچنین برنامه‌ای جهت تامین امنیت خبرنگاران روی دست گرفته خواهد شده است.
سخنگوی پلیس گفته که پس از این نیز جلسات کمیته امنیتی مصئونیت خبرنگاران در هر ماه دو بار برگزار خواهد شد.
او گفت: "نتیجۀ این جلسات به معاون مقام ولایت هرات گزارش داده می‌شود."
این نشست به دنبال دستور رئیس جمهوری و شورای امنیت کشور مبنی بر حفاظت خبرنگاران در افغانستان بر پا شده‌است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد