امروز : یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰

Logo moharram 2

طالبان برق نیمی از هرات را قطع کردند

طالبان در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات لین انتقال برق ترکمنستان به مرکز شهر را قطع کردند.
طالبان برق نیمی از هرات را قطع کردند
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۱۱:۵۵ |
کد خبر : ۶۸۹۲ |
حوادث

طالبان در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات لین انتقال برق ترکمنستان به مرکز شهر را قطع کردند.
به گزارش وطن24، این رویداد نیمه‌های شب پیش در آن ولسوالی رخ داده است.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفت: "نيمه‌های شب گذشته طالبان مسلح در ولسوالی رباط سنگی ولايت هرات لين انتقال برق تركمنستان به شهرهرات را قطع نمودند."
او می‌گوید که طالبان مسلح در منطقه "خلاوک‌های" ولسوالی رباط سنگی با شليک بالای لين انتقال برق تركمنستان، سبب ايجاد عوارض تخنيكی و قطع برق نيمی از شهروندان هرات شدند .
بنا بر گفته‌های فرهاد تیم تخنیکی ریاست برشنا به هدف حل مشکل برق وارداتی به محل رویداد رفته است.
والی هرات هم گفته حمله بالای پروژه‌های مفید دولتی دشمنی آشکار با مردم است.
گروه طالبان در این رابطه چیزی نگفتند.
همواره طالبان در آن بخش به تخریب پایه‌های برق پرداخته و پس از چند روز دولت آنرا ترمیم مجدد می‌کند.

telegram

3

D Do new

6