پنج شنبه, 28 سرطان 1397
شناسه خبر:5635
در یک گردهمایی اعتراضی؛

شهروندان غور از حکومت وحدت ملی خواهان رسیدگی به کمبودهای این ولایت شدند

  • انداز قلم
سیاسی

شماری از شهروندان و مسئولان دولتی غور دریک گردهمایی اعتراضی، خواهان رعایت انکشاف متوازن از سوی حکومت وحدت ملی و توجه بیشتر به این ولایت شدند.

شماری از شهروندان و مسئولان دولتی غور دریک گردهمایی اعتراضی، خواهان رعایت انکشاف متوازن از سوی حکومت وحدت ملی و توجه بیشتر به این ولایت شدند.

در این گردهمایی اعتراضی که صبح دیروز برپا شده بود به شمول اعضای شورای ولایتی و شماری از رئیسان اداره‌های دولتی غور نیز شرکت داشتند وعلیه حکومت وحدت ملی شعار دادند.

به گزارش وطن24، معترضان غوری می‌گویند که در طی هفده سال گذشته، حکومت مرکزی هیچگونه توجهی به وضعیت انکشافی این ولایت نکرده وهمواره خواسته‌های آنان را نادیده گرفته است.

مشارکت سیاسی، اعمار زودهنگام بند برق پوزلیچ واسفالت جاده مرکزی غور-هرات و غور-کابل از خواسته‌های مهم این معترضان است.

معترضان غوری همچنان هشدار دادند تا زمانی‌که حکومت مرکزی به خواسته‌های آنان توجه نکند با برپا کردن خیمه‌های تحصن به اعتراض خویش ادامه خواهند داد.

حمیدالله متحد، عضو شورای ولایتی غور که در این راهپیمایی شرکت کرده خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفت: درصورتی که به خواسته‌های قانونی مردم توجه نشود،‌ دامنه اعتراض‌های آنان گسترده‌تر شده وشاهراه غور-هرات وغور-کابل را مسدود خواهند کرد.

این عضو شورای ولایتی غور همچنان از حکومت مرکزی خواست که بندبرق پوزلیچ و ساخت شاهراه گردندی‌وال را شامل بودجه سال آینده نمایند.

درقطع‌نامه سه ماده‌یی معترضان آمده است،‌ در صورتی که حکومت وحدت ملی به خواسته‌های مردم غور توجه نکند،‌ آنان ارتباط خود را با حکومت مرکزی قطع خواهند کرد.

همچنان دراین قطعنامه از نماینده‌گان مردم غور در شورای ملی خواسته شده که در صورت عدم توجه حکومت به خواسته‌های مردم، مجلس نماینده‌گان را به رسم اعتراض ترک کنند.

باشنده‌گان غور بارها به منظور مشارکت سیاسی بیشتر خویش در حکومت مرکزی،‌ اعمار بند برق و اسفالت شاهراه مرکزی دست به اعتراض زده بودند،‌ اما تا اکنون حکومت مرکزی به این خواسته مردم غور توجهی نکرده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد