چهارشنبه, 31 اسد 1397
شناسه خبر:2015

تنها راه دریافت ویزای ایران، ثبت نام اینترنتی است

  • انداز قلم
سیاسی

مقامات سرکنسول گری جمهوری اسلامی ایران گفته اند که تنها راه سفر به کشور شان و دریافت ویزا، از طریق راجستر در سایت و استفاده از خدمات جدید کنسولی این کشور میباشد.

محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی ویژه به خبرنگارمان گفته که مردم ولایت هرات میتوانند از طریق ثبت نام در وب سایت این کنسولگری ویزای سفر به ایران را دریافت کنند.

او گفته که نامه و تماس های زیادی از طریق افراد مختلف ولایت هرات بدلیل اخذ ویزا به او میرسد و این در حالی است که مردم تنها از طریق راجستر در وب سایت مورد نظر به متقاضایان ویزا میدهند.

او تاکید کرده که استفاده و راجستر متقاضیان در وب سایت انترنیتی کنسول جمهوری اسلامی ایران میتواند سبب کاهش عبور افراد از مرز های غیر قانونی شود.

آقای افخمی میگوید که هنوز مردم هرات از خدمات جدید کنسول گری اطلاع نداشته و هم اکنون آنها از طریق رسانه ها در حال اطلاع رسانی به مردم این ولایت هستند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران افزوده که آنها در سال "94" تاکید بر استفاده ی مردم از وب سایت جهت دریافت ویزا دارند و خدمات این وبسایت هم در آینده افزایش خواهد یافت.

قابل یادآوریست که از یک ماه گذشته به این طرف، وب سایت کنسول گری جمهوری اسلامی ایران به طور رسیمی آغاز به کار کرده و همه ی مردم غرب افغانستان از طریق ثبت نام در این سایت میتوانند ویزای این کشور را دریافت کنند.

پیش از این در ولایات کابل و بلخ ثبت نام اینترنتی ویزای ایران راه اندازی شده بود.

مقامات سرکنسول گری جمهوری اسلامی ایران گفته اند که تنها راه سفر به کشور شان و دریافت ویزا، از طریق راجستر در سایت و استفاده از خدمات جدید کنسولی این کشور میباشد.

محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی ویژه به خبرنگارمان گفته که مردم ولایت هرات میتوانند از طریق ثبت نام در وب سایت این کنسولگری ویزای سفر به ایران را دریافت کنند.

او گفته که نامه و تماس های زیادی از طریق افراد مختلف ولایت هرات بدلیل اخذ ویزا به او میرسد و این در حالی است که مردم تنها از طریق راجستر در وب سایت مورد نظر به متقاضایان ویزا میدهند.

او تاکید کرده که استفاده و راجستر متقاضیان در وب سایت انترنیتی کنسول جمهوری اسلامی ایران میتواند سبب کاهش عبور افراد از مرز های غیر قانونی شود.

آقای افخمی میگوید که هنوز مردم هرات از خدمات جدید کنسول گری اطلاع نداشته و هم اکنون آنها از طریق رسانه ها در حال اطلاع رسانی به مردم این ولایت هستند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران افزوده که آنها در سال "94" تاکید بر استفاده ی مردم از وب سایت جهت دریافت ویزا دارند و خدمات این وبسایت هم در آینده افزایش خواهد یافت.

قابل یادآوریست که از یک ماه گذشته به این طرف، وب سایت کنسول گری جمهوری اسلامی ایران به طور رسیمی آغاز به کار کرده و همه ی مردم غرب افغانستان از طریق ثبت نام در این سایت میتوانند ویزای این کشور را دریافت کنند.

پیش از این در ولایات کابل و بلخ ثبت نام اینترنتی ویزای ایران راه اندازی شده بود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها