چهارشنبه, 29 سنبله 1396

آخرین عناوین سیاسی

گلب‌الدین حکمتیار مسئول حزب اسلامی در سفرش به ولایت هرات گفت که تمامی مخالفانش در چهار دهه گذشته را عفو می‌کند و می‌بخشد.

کمبود نیروهای امنیتی در ولسوالی غوریان هرات، چالشی جدی برای مبارزه با قاچاق‌چیان مواد مخدر در این ولسوالی عنوان می‌شود.

یک کانتینر مملو از مواد کیمیاوی (تیزاب) که برای ساخت انواع مواد مخدر استفاده می‌شد،روزپنج شنبه از سوی نیروهای امنیتی‌افغان در مرز اسلام‌قلعه کشف و به دست آمده است.

ملا حیدر، یک تن از فرمانده‌هان مخالفان مسلح دولت، طراح حملاتی است که هر از چندگاهی در شاهراه هرات-اسلام‌قلعه رخ می‌دهد.

فشارهای مالی و تجهیزاتی داعش غور از عمده‌ترین دلایل پیوستن اعضای آن به گروه طالبان بوده است.

جوانان زیر 18 سال، تفنگ را برای فتح جنگ به نفع طالبان، بر دوش می‌کشند.

به دنبال همکاری مردم گذره هرات با دولت محلی، امنیت در این ولسوالی بهبود چشمگیر یافته است.

انسداد 10 سالۀ را‌ه‌های مواصلاتی دو ولسوالی بزرگِ بادغیس به مرکز این شهر، نگرانی است که از سوی نماینده‌های مردم بادغیس در شورای ولایتی ابراز می‌شود.

به دنبال بازداشت، رهایی و اعتراض‌ها وظیفۀ رئیس معارف ولایت غور به تعلیق درآمده است.

محی‌الدین نوری، به عنوان معاون امور مالی و اداری ولایت هرات تعیین شده است.

مونسه حسن‌زاده به عنوان معاون اجتماعی والی هرات معرفی شده و پس از این اجرای وظیفه خواهد کرد.

محمداسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب و یکی از رهبران جهادی در غرب کشور استراتژی جدید آمریکا در افغانستان را به باد انتقاد گرفت و به صراحت گفت تا زمانی که آخرین سرباز خارجی از کشورمان بیرون شود، راه شهدا و سرداران جهاد ادامه خواهد داشت.