جمعه, 03 قوس 1396

آخرین عناوین سیاسی

طالبان در پی عملیات نظامی در شیندند، برخی پناه‌گاه‌های خود را رها کرده‌اند و در صورت تداوم این عملیات امکان دارد بسیاری از لانه‌های این گروه پاکسازی شوند.

طالبان بادغیس امسال در فصل سرما هم برای ایجاد نا آرامی و سازماندهی حملات هراس افگنانه برنامه دارند.

انتخابات هیئت رئیسه شوراهای ولایتی ولایت‌های غربی کشور برگزار شد و هیئت رئیسه آنان مشخص شد.

کامران علیزایی برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس شورای ولایتی هرات انتخاب شد.

یک عضو شورای ولایتی غور می‌گوید زمستان بهترین فرصت برای سرکوبی مخالفان مسلح دولت در نقاط مختلف این ولایت می‌باشد.

در سال‌های گذشته به ندرت عملیاتی نظامی برای تصفیه سازی مناطق و یا هم سرکوب مخالفان مسلح دولت در بادغیس راه‌اندازی شده است.

والی هرات برخورد جدی وزارت ترانسپورت با افراد آلوده به فساد و متخلف را خواستار شد.

اعتراض و تحصن شهروندان غوری که به هدف احداث شاهراه مرکزی و ساخت بند برق این ولایت صورت گرفته بود وارد دومین روزش شد.

شماری از شهروندان و مسئولان دولتی غور دریک گردهمایی اعتراضی، خواهان رعایت انکشاف متوازن از سوی حکومت وحدت ملی و توجه بیشتر به این ولایت شدند.

در هرات دفتر روند حفاظت از ارزش‌های جهادی و مقاومت در زون غرب راه‌اندازی شده است.

منطقه "پشته فیاق" در مرکز ولایت غور به تازگی از کنترل نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی خارج شده و به تصرف طالبان درآمده است.

علمای دینی، سران اقوام و متنفذین غور امروز در نشستی جنگ در افغانستان را نامشروع خوانده و تمام حملات هراس افگنانه را محکوم کردند.