چهارشنبه, 05 ثور 1397

مدت‌هاست کارگران از نبود فضای شغلی و درآمدهای خود ابراز نارضایتی می‌کنند و بی‌برنامه بودن دولت را مهمترین عامل این قضیه می‌دانند.

آخرین اخبار بخش ها