دوشنبه, 29 اسد 1397

بازار داغ فروش مواد سوختی مثل ذغال و چوب، این روزها در هرات به خوبی مشاهده می‌شود.

مدت‌هاست کارگران از نبود فضای شغلی و درآمدهای خود ابراز نارضایتی می‌کنند و بی‌برنامه بودن دولت را مهمترین عامل این قضیه می‌دانند.

آخرین اخبار بخش ها