چهارشنبه, 30 جوزا 1397

بهار هرات، همیشه برای هراتی‌ها و دیگر مردم افغانستان دارای جاذبه‌های خاص خود است.