شنبه, 01 ثور 1397

 چندی پیش به دلیل حضور رئیس جمهور کشور و مهمانان خارجی در ولایت هرات، قسمتی از شهر را آراسته و زیبا کردند.