جمعه, 04 حوت 1396

مدت‌هاست کارگران از نبود فضای شغلی و درآمدهای خود ابراز نارضایتی می‌کنند و بی‌برنامه بودن دولت را مهمترین عامل این قضیه می‌دانند.