دوشنبه, 28 حوت 1396

 چندی پیش به دلیل حضور رئیس جمهور کشور و مهمانان خارجی در ولایت هرات، قسمتی از شهر را آراسته و زیبا کردند.