امروز : سه شنبه ۰۱ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۲

Logo moharram 2

به کشاورزان هرات ۳۰ میلیون قرضه داده شد

برنامۀ قرضه دهی برای کشاورزان از سوی محمد آصف رحیمی و محمد عیسی قدرت معاون برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شد.
به کشاورزان هرات 30 میلیون قرضه داده شد
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۵:۵۹ |
کد خبر : ۷۰۵۶ |
اجتماعی

برنامۀ قرضه دهی برای کشاورزان از سوی محمد آصف رحیمی و محمد عیسی قدرت معاون برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شد.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به وطن24 گفته که این برنامه برای چهار ولسوالی هرات تطبیق می‌شود.
والی هرات می‌گوید: "از آن‌جایی ‌که به ‌وسیله این برنامه به عودت کنندگان ابزار تولید و فعالیت‌های اقتصادی آماده می‌گردد، برخی نگرانی‌ها در میان عودت ‌کنندگان از بابت فقدان فرصت‌های شغلی نیز برطرف خواهند شد."
او گفته که ۱۲۰ روستا در چهار ولسوالی، انجیل، کرخ، گذره و کشک تحت پوشش قرار می‌گیرد و نزدیک به هزار نفر مشغول کار می‌شوند.
عسیی قدرت معاون برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید : "از طریق این برنامه ۵۲۰ اتحادیه قرضه در سطح ولایات فعالیت دارند و سرمایه‌ در گردش از طریق اتحادیه‌ها در سراسر افغانستان ۲۰۰ میلیون افغانی اعلام شده است که برای ۹۰۰۰ تن به‌گونه مستقیم و برای ۳۰۰۰۰ تن به‌گونه غیرمستقیم کار ایجاد شده است."

telegram

3

D Do new

6