یکشنبه, 28 اسد 1397
شناسه خبر:7484
با هزینه 40 میلیون افغانی:

کار عملی چند پروژه عمرانی و بازسازی در هرات آغاز شد

  • انداز قلم
اقتصادی

کارعملی چندین طرح عمرانی و بازسازی در نقاط مختلف شهر هرات روز گذشته توسط والی ولایت هرات آغازشد.

کارعملی چندین طرح عمرانی و بازسازی در نقاط مختلف شهر هرات روز گذشته توسط والی ولایت هرات آغازشد.

این پروژه‌ها با هزینه 40 میلیون افغانی از بودجه شهرداری هرات عملی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید: این پروژه‌ها شامل تهداب گزاری 10ها کانال آبیاری درنواحی ششم، هشتم، نهم و سیزدهم شهرداری هرات با هزینه 9 میلیون افغانی و همچنین چندین دیوار استنادی و گابیون کاری در نواحی نهم و یازدهم شهر هرات با هزینه 15 میلیون افغانی می‌باشد.

به گفته فرهاد، ساختمان پل گوالیان هم در ناحیه چهارم شهر هرات به هزینه نزدیک به 10 میلیون افغانی تهداب گزاری می‌شود.

گفته شده که این پل 26 متر طول و 12 متر عرض دارد و در جریان یک سال آینده ساخته خواهد شد.

محمد آصف رحیمی، والی هرات با تاکید بر توجه کیفیت کار ساختمانی این پروژه‌ها، توسعه خدمات شهری از ناحیه اعمار تاسیسات مورد نیاز شهروندان را جدی خواند و گفت: "درجریان سال روان هفتاد پروژه توسعه‌ای به ارزش 800 ميليون افغانی ازبودجه شهرداری در سطح شهر هرات عملی خواهد شد.

والی هرات همچنین از طرح ریزی و اجرای 24 پروژه توسعه‌ای با کمک بانک جهانی در شهر هرات یادآور شد و ابراز اميدواری كرد تا با سرعت بخشیدن اجرای پروژه‌ها، عقب ماندگی کار ساختمانی طرح‌ها از به دلیل تاخير در انتقال بودجه، جبران شود .

نگرانی‌هایی وجود دارد که با تاخیر انتقال بودجه شهرداری هرات، ممکن است بودجه این اداره برای اجرای برنامه‌های انکشافی به طور کامل به مصرف نرسد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد