جمعه, 01 سرطان 1397
شناسه خبر:5208
به ارزش 80 هزار دالر؛

بهره‌برداری از دو طرح سازندگی در فراه

  • انداز قلم
اقتصادی

به ارزش 80 هزار دالر، دو طرح سازندگی در فراه به بهره‌برداری رسید.

به ارزش 80 هزار دالر، دو طرح سازندگی در فراه به بهره‌برداری رسید.


مسئولان محلی فراه می‌گویند که این دو طرح شامل نصب 175 پایه برق سولری در 24 جاده مرکز این ولایت می‌باشد.
ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به وطن 24 می‌گوید که این پروژه‌ها روز گذشته در ناحیه چهارم مرکز فراه به بهره‌برداری سپرده شده است.
او گفته که در تطبیق این پروژه‌ها به شمول سه شورای انکشافی، اداره شهرداری این ولایت نیز همکاری داشته است.
به بیان سخنگوی والی فراه، هزینه این پروژه‌ها از سوی دفتر "هبیتات" پرداخت شده است.
به گفته او، از مزایایی این پروژه بیش از 507 خانواده نیز مستفید شده اند.
این پروژه پس از دو ماه به بهره‌برداری رسیده است.
قابل ذکر است که موسسه هبیتات از یک سال بداین سو چندین طرح سازندگی را به همکاری اداره شهرداری و باشندگان محل در فراه به بهره‌برداری سپرده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد