جمعه, 01 سرطان 1397
شناسه خبر:5097

ساخت یک طرح سازندگی به ارزش 9 میلیون در غور

  • انداز قلم
اقتصادی

به ارزش بیش از 9 میلیون افغانی یک طرح سازندگی در غور به بهره برداری سپرده شد.

به ارزش بیش از 9 میلیون افغانی یک طرح سازندگی در غور به بهره برداری سپرده شد.


مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات غور می‌گویند که این طرح در روستایی "قمغی" کرمان ولسوالی لعل و سرجنگل به بهره‌داری رسیده است.
در خبرنامه که از سوی این ریاست به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که این پروژه شامل اعمار یک پُل موتر رو آهن کانکرتی می‌باشد.
به نقل از این خبرنامه، این پُل موتر رو 15 متر طول و پنج متر عرض دارد و همچنان 430 متر سرک نیز جغل اندازی شده است.
در این خبرنامه آمده است که این پُل بیش از ده روستا را با هم وصل کرده است.
هزینه این طرح 9 میلیون و 800 هزار افغانی بوده که از بوجه برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل گردیده است.
در این خبرنامه همچنان از باشندگان محل خواسته شده است تا در حفظ و مراقبت این پُل توجهی جدی نمایند.
این در حالیست که در طی سال جاری 25 کیلومتر جاده در ولسوالی شهرک و یک پل پیاده رو به طول 60 متر در روستایی پوزلیچ فیروزکوه از سوی این ریاست آغاز و تحت کار قرار دارد.
معروف سعیدی - غور

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد