جمعه, 01 سرطان 1397
شناسه خبر:5080

آغاز به کار 13 طرح سازندگی به ارزش 26 میلیون افغانی در غور

  • انداز قلم
اقتصادی

به ارزش بیش از 26 میلیون افغانی کار 13 طرح سازندگی در غور آغاز شد.

به ارزش بیش از 26 میلیون افغانی کار 13 طرح سازندگی در غور آغاز شد.


مسئولاین در ریاست احیا و انکشاف دهات غور می‌گویند که این پروژه‌ها در ولسوالی‌های فیروزکوه، دولتیار و لعل وسرجنگل تطبیق می‌شود.
خیر محمد نائبی، سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات غور به وطن 24 می‌گوید که این پروژه‌ها شامل 13 شبکه آبرسانی است که در سه ولسوالی یاد شده ساخته می‌شود.
به بیان وی، این پروژه‌ها به هزینه 26 میلیون و 40 هزار افغانی با 25 درصد سهم مردم از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات اعمار می‌گردد.
او گفته که از مزایایی این پروژه‌ها به تعداد 699 فامیل بهره می‌برند.
آقای نائبی از عموم باشندگان روستاها خواسته تا در تطبیق این پروژه‌ها آنان را همکاری نمایند.
از سوی هم شماری از باشندگان این روستاها گفته اند که آنان بدلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی به امراض گوناگون دچار اند.
آنان از حکوت می‌خواهند که برنامه‌های بیش‌تری را در بخش‌های مختلف به روستاهایی شان تطبیق نمایند.
گفتنی است که در طی سال جاری این هشتمین سنگ تهداب شبکه‌های آبرسانی است که در این ولایت گذاشته می‌شود.
معروف سعیدی - غور

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد