جمعه, 01 سرطان 1397
شناسه خبر:5075
از سوی وزیر انرژی و آب کشور؛

کار بازسازی چند کانال در هرات آغاز شد

  • انداز قلم
اقتصادی

کار بازسازی کانال‌های فوشکان، میرحصه، توران، بوریا باف افغانی، بوریا باف قبچاقی، مار آباد، نهر نواب، در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات آغاز شد.

کار بازسازی کانال‌های فوشکان، میرحصه، توران، بوریا باف افغانی، بوریا باف قبچاقی، مار آباد، نهر نواب، در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات آغاز شد.


انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور قرارداد این پروژه ها را به امضاء رساند.
به نقل از خبرنامۀ ارسال شده از سوی مقامات وزارت انرژی و آب کشور، کانال فوشکان با طول 20 کیلومتر وعرض هفت متر با هزینه (45409927) افغانی بازسازی خواهد شد.
از این کانال 674 خانواده بهره‌مند می‌شوند.
هم اکنون از کانال فوشکان 730هکتار زمین آبیاری می شود که در پی ختم این پروژه این رقم به 1066هکتار خواهد رسید.
همچنان کانال میرآثه نیز با طول 20 وعرض هفت کیلومتر 1200 فامیل ازآن بهره مند می شوند.
از این کانال هم اکنون 900 هکتار زمین آبیاری می‌شود که بعد از ختم این طرح رقم یاد شده به 1360 هکتار خواهد رسید.
هزینه بازسازی این کانال "65451556" افغانی اعلام شده است.
گزارش می‌رساند که بازسازی و احیای مجدد کانال‌های توران، بوریاباف افغانی، بوریا باف قبچاقی، مار آباد و نهر آب نیز با هزینه "24214840" روی دست گرفته شده است.
از این پروژه نیز 1400 فامیل بهره‌مند می‌شوند و هم‌اکنون از این کانال‌ها 438هکتار زمین تحت آبیاری قرار می‌گیرد که در ختم کار این رقم به 649 هکتار زمین افزایش خواهد یافت.
هزینه بازسازی این کانال‌ها از سوی بانک انکشاف اسلامی پرداخت می شود.
گفتنی است: وزارت انرژی و آب کار بازسازی کانال‌های شافلان، فوشکان، یحیی آباد، رباط شهریار، روندان، قیستان، دشت نیزان، سلیمی، بوریاباف افغانی، مار آباد، نهر نواب، بوریاباف قبچاقی، سپرتان، میراثه، غوپروا، توران و طاقچه را با هزینه 395844447 افغانی روی دست گرفته است که پس از ختم این پروژه ها، 9894 هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد