شنبه, 01 ثور 1397

آخرین عناوین اقتصادی

مرحلۀ نخست اجراء پروژه تاپی در هرات و چند ولایت غربی دیگر دیگر آغاز شده است.

نخستین خط انتقال مسافران ولسوالی پشتون زرغون به مرکز هرات به وسیلۀ ملی بس، آغاز به فعالیت کرد.

کار اجرایی ساخت سرک حلقوی در شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس آغاز شد.

تعدادی از علمای هرات حمایت شان را از تولیدات داخلی و شرکت‌های تولیدی اعلام کردند.

دومین نمایشگاه بزرگ در ولایت هرات از سوی اتحادیۀ تاجران جوان این ولایت گشایش یافت.

محصولات زراعتی پاکستانی در بازارهای کشور، فروش فرآورده‌های داخلی را با مشکل مواجه ساخته است.

در سالی که گذشت طرح‌های اقتصادی بزرگی در هرات آغاز و یا تکمیل شد که بزرگترین آن هم افتتاح کار عملی پروژۀ تاپی در این ولایت بود.

قرار است که در سال پیش رو 1 هزار و 23 باب باغ میوه در ولایت غربی غور ایجاد شود.

کار ساخت دو کانال آبیاری که ارزش آنها بیش از 65 میلیون افغانی تخمین زده شده، در ولسوالی غوریان هرات آغاز شد.

کار ساخت سربند و کانال آبیاری ولسوالی انجیل ولایت هرات با هزینۀ 120 میلیون افغانی آغاز شد.

برای کشاورزان و باغ‌داران ولایت فراه 126 کیلوگرام تخم پسته توزیع شد.

مردم ولایت غور، زمین های شخصی خود را برای تطبیق پروژه برق آفتابی به دولت اهدا کردند.