چهارشنبه, 30 جوزا 1397

آخرین عناوین اقتصادی

اداره مستوفیت هرات از بیشتر شدن عواید این اداره در ماه‌های اول سال جاری خبر می‌دهد.

سر انجام پس از سال‌ها انتظار در ولایت بادغیس یک طرح 1.8 میلیون دالری برق رسانی افتتاح شد.

سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور در سفر خود به ولایت هرات، کارهای صورت گرفته در پروژه تاپی را نظارت و ارزیابی کرد.

با سفر سرپرست وزارت معادن کشور به ولایت هرات چگونگی پیشرفت کار تاپی هم مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر انرژی و آب کشور به هدف بهره‌برداری از برق 21 روستا به ولایت بادغیس سفر کرد.

تا پایان سال جاری، با بهره برداری از سرک ارملیق لامان ولایت هرات، ولایت های شمال افغانستان به ولایت های غرب متصل خواهند شد.

برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی لعل و سرجنگل غور آغاز شد.

به ارزش بیش از 15 میلیون افغانی کار سازندگی ساختمان آمریت معادن غور آغاز شد.

نمایشگاه تولیدات صنایع دستی زنان روستایی در ولایت هرات گشایش یافت.

به ارزش بیش از 10 میلیون افغانی کار ترمیم 20 کیلومتر جاده در غور آغاز شد.

شماری از فروشندگان مواد غذایی ولایت هرات می‌گویند که با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، قیمت ها به شکل قابل توجهی پایین آمده است.

سومین فابریکه ساخت دکل و پایه‌های برق در ولایت هرات آغاز به کار کرد.