پنج شنبه, 27 میزان 1396

آخرین عناوین اقتصادی

یک مرکز درمانی پنج بستری در مرکز ولایت نیمروز به بهره برداری سپرده شد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور بخاطر بررسی و بازدید از خط انتقال سیم برق وارداتی ترکمنستان در ولایت بادغیس سفر کرد.

چهار طرح سازندگی به ارزش بیش از 3 میلیون افغانی در غور به بهره برداری سپرده شد.

به زودی برای نیروهای پلیس هرات در مقر فرماندهی پلیس این ولایت و برخی قطعات دیگر، ساختمان‌های معیاری ساخته خواهد شد.

وزارت انرژی و آب کشور از پایان کامل کار طراحی بند بخش آباد ولایت فراه خبر می‌دهد.

اجرای پنج طرح بزرگ زیر بنایی انکشافی به ارزش 18 میلیون دالر آمریکایی در ولسوالی پشتون زرغون هرات آغاز شد.

سرپرست وزارت معادن کشور در سفر به هرات از احتمال احیای فابریکۀ سمنت در هرات به آیندۀ نه چندان دور خبر داده است.

دریچه آبیاری بند سلما به منظور آبیاری زمین‌های زیر کشت زعفران و گندم باز شد.

از مجموع 7 میلیارد و 241 میلیون افغانی بودجه اختصاص یافته برای اداره‌های دولتی هرات، تنها 29 درصد از مرکز به هرات ارسال شده است.

سه پروژه آبیاری به ارزش 20 میلیون افغانی در بادغیس افتتاح شد.

به هزینه بیش از 7 میلیون افغانی دو طرح سازندگی در غور به بهره برداری رسید.

به ارزش بیش از 4 صد هزار افغانی دو مرکز تولید سبزیجات برای بانوان غور ساخته شد.