دوشنبه, 28 حوت 1396

آخرین عناوین اقتصادی

کار ساخت سربند و کانال آبیاری ولسوالی انجیل ولایت هرات با هزینۀ 120 میلیون افغانی آغاز شد.

برای کشاورزان و باغ‌داران ولایت فراه 126 کیلوگرام تخم پسته توزیع شد.

مردم ولایت غور، زمین های شخصی خود را برای تطبیق پروژه برق آفتابی به دولت اهدا کردند.

سيستم آبرسانی و آبياری معياری فاز چهارم شهرك صنعتی هرات، روز گذشته تهداب‌ گذاری شد.

7 هزار و 182 تُن گندم اهدایی کشور هندوستان برای مردم نیازمند غور توزیع خواهد شد.

سنگ تهداب بازار/ مارکیت میوه فروشان در ولایت نیمروز گذاشته شد.

روزانه در ولایت نیمروز، بین 800 تا 1 هزار تن سمنت تولید می‌شود.

در ماه اول سال جدید خورشیدی، ساخت سرک هرات – چشت آغاز می‌شود.

کارخانه نساجی ولایت هرات روزانه 7 تُن تولید نخ دارد.

در سال جدید (1397) قرار است 10 هزار باغ در ولایت غور ساخته شود.

قرار است به زودی 15 میلیون دالر در قالب پروژه‌های انکشافی در ولایت هرات به مصرف برسد.

مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات می‌گویند که دشمن تولید و صنعت این منطقه از کشور فساد حاکم بر گمرک و واردات قاچاق مواد و کالا می‌باشد.