جمعه, 02 سرطان 1396

آخرین عناوین اقتصادی

به ارزش بیش از 10 میلیون افغانی کار دو طرح سازندگی در غور به پایه اکمال رسید.

کار آسفالت دو سرک در مرکز شهر فراه از سوی والی آن ولایت افتتاح شد.

سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس، با هزنیه ۲۰ میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در این ولسوالی گذاشته شد.

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می‌گویند که کار هفت پروژه آبرسانی را به هزینه ۱۸ میلیون و ۲ صد هزار افغانی در ولسوالی‌های لعل و سرجنگل، دولتیار و شهر فیروزکوه آغاز کردند.

قرار است کشور ترکمنستان، سیم انتقال برق به ولایت بادغیس را تا پایان سال 2017 تکمیل کند.

شماری از ادارات دولتی وغیر دولتی درغور بیش از 118 میلیون افغانی ازعدم پرداخت صفایی و خرید مالکیت‌های شان به اداره شاروالی این ولایت باقی دار هستند.

به ارزش 750 میلیون افغانی بیش از یک هزار و 556 باغ سیب در غور ایجاد شده است.

کار آسفالت سرک مرکزی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آغاز شد.

نخستین کارخانه تولید چرم افغانستان به ارزش بیش از شش میلیون دالر در شهرک صنعتی ولایت هرات به بهره برداری رسید.

یک مرکز درمانی به هزینه 100 هزار دالر آمریکای در ولسوالی لعل و سرجنگل غور افتتاح شد.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور در سفرش به ولایت هرات اعتراف کرد به آن چیزی که حق مردم است و آرزویش را داشته، نتوانسته عمل کند.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفر رسمی به ولایت هرات، سومین نمایشگاه صنعتی را در این شهر افتتاح کرد.