جمعه, 01 سرطان 1397
شناسه خبر:5094

کار ساخت نخستین کتاب خانۀ ویژه بانوان در ولایت غور آغاز شد

  • انداز قلم
فرهنگ و هنر

سنگ تهداب این کتاب خانه امروز به حضور داشت مقامات محلی غور در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت گذاشته شد.

سنگ تهداب این کتاب خانه امروز به حضور داشت مقامات محلی غور در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت گذاشته شد.


فخرالدین آریاپور، رئیس اطلاعات و فرهنگی غور می‌گوید که این کتاب خانه به ارزش 8 میلیون افغانی از سوی وزارت اطلاعات در یک طبقه اعمار می‌شود.
به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور این کتاب خانه در زیر بنایی 60 متر زمین و دارایی چهار اطاق ساخته می‌شود.
معصومه انوری، رئیس اداره امور زنان غور که در افتتاح این کتاب‌ خانه حضور داشت از این اقدام حکومت حمایت کرد.
او گفته که بانوان در گذشته به دلیل دیدگاه زن ستیزانه و عدم رسیدگی به کتاب خانه‌های عامه نمتوانستند برای کسب معلومات شان مراجع کنند.
او ابراز امیدواری می‌کند که پس از اعمار این کتاب خانه بانوان بتوانند به معلومات شان بی‌افزایند.
سنگ تهداب نخستین کتاب خانه ویژه بانوان در ولایت غور درحالی گذاشته شد که بانوان همواره مورد خشونت‌ها قرار می‌گیرند.
معروف سعیدی - غور

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد